Huurvoorwaarden

Elektriciteitsvoorziening

 • De huurder dient de gevraagde hoeveelheid stroom (63A) te voorzien. Indien men niet genoeg stroomcapaciteit kan voorzien, kan de machine niet worden gebruikt zoals dat hoort.
 • De machine wordt bij levering door ons geïnstalleerd en getest. De huurder ontvangt een leveringsdocument en ondertekend deze ter bevestiging hiervan.
 • Voor het installeren en testen van de afwasstraat is een aansluiting van de machine noodzakelijk. Indien dit niet mogelijk is door het niet voorzien van elektriciteit, en we op een ander tijdstip moeten terugkomen om de installatie te voltooien, wordt deze extra verplaatsing in rekening gebracht.
 • De stroomaansluiting mag na installatie en ondertekenen van het leveringsdocument niet veranderen. Indien dit wel gebeurd, en hierdoor ook de elektrische fases wisselen, kan dit zeer grote schade berokkenen aan de machine. De huurder is in dat geval verantwoordelijk voor de herstellingskosten.
 • Zowel de externe als interne elektriciteitskast worden in geen geval geopend door een onbevoegd persoon zonder toestemming.

Watervoorziening

 • De huurder dient het juiste waterdebiet (min. 2,5B) te voorzien. Indien men niet genoeg waterdebiet kan voorzien, kan de machine niet worden gebruikt zoals dat hoort.
 • Voor het installeren en testen van de afwasstraat is een aansluiting van de machine noodzakelijk. Indien dit niet mogelijk is door niet voorzien van water, en we op een ander tijdstip moeten terugkomen om de installatie te voltooien, wordt deze extra verplaatsing in rekening gebracht.
 • De huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschermen van gehuurde goed bij vrieskou. De watertank in de machine dient leeg te lopen ijsvorming en schade te voorkomen. (zie briefing tijdens event + stickers).

Aansprakelijkheid & schade

 • Vanaf dat de mobiele afwasstraat op de afgesproken locatie geleverd is en als gevolg daarvan het leveringsdocument werd ondertekend en de huurperiode van start gaat, is de huurder volledig verantwoordelijk voor deze, en zijn de huurvoorwaarden van toepassing.
 • Elke vorm van schade die berokkend wordt aan de aanhangwagen, de afwasstraat of bijhorende goederen, door toe doen van de huurder, valt onder de volledige verantwoordelijk van de huurder. Indien de machine niet naar behoren werkt door het niet voldoen aan de gevraagde technische vereisten, zijn wij niet verantwoordelijk voor het afwasresultaat.

Opbouw & afbraak

 • De huurder verbindt zich er toe rekening te houden met de gevraagde technische voorzieningen, en deze te kunnen aanbieden bij moment van levering/opbouw.
 • Vanaf de opbouwtijd wordt er ruim genoeg tijd voorzien (1u30 min) om de afwasstraat te installeren en testen. De huurder dient de aansluitingen (zie technische fiche) te voorzien (ook kabels voor aanvoer elektriciteit & water, tenzij onderling anders besproken). Indien installatie meer tijd vraagt dan de vooropgestelde tijd, wegens het niet voorzien van de gevraagde aansluitingen of andere toebehoren, worden de extra werkuren (€ 30/uur) aangerekend.
 • Tijdstip voor ophaling/afbraak wordt bepaald samen met huurder. Ook hier voorzien we ruim genoeg tijd (1u30 min).

Reinigen

 • De huurder is niet verplicht om de mobiele afwasstraat terug te geven in de staat waarin hij/zij deze ontving. We vragen wel om het toestel minimaal te reinigen (binnenkant), leeg te laten lopen en om alle etensresten etc. te verwijderen.

Betalingsvoorwaarden

 • Na ondertekening van de offerte verklaart de klant zijn/haar akkoord tot betaling. Een factuur wordt opgemaakt en opgestuurd. De betaling van de factuur dient 2 weken voor aanvang van het event te worden uitgevoerd. Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt een forfaitere kost van € 50,00 in rekening gebracht. Indien wij na het overschrijden van de vervaldatum geen communicatie ontvangen, wordt de reservatie geannuleerd.